Elbesiktning Stockholm. Auktoriserad Elinstallatör. Behörig Elinstallatör

 

Säkrare att bo i lättare att köpa och sälja.

När en elbesiktning eller ett eltest är utfört får du ett elbesiktningsprotokoll, som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden skall säljas och som säkerhet för köparen. Så ring och boka en Elbesiktning eller ett Eio Eltest idag

Elbesiktning. El Termografering.

Med vår breda kompetens och mångåriga yrkesvana inom nyinstallation, eljour och service kan vi nu erbjuda våra kunder elbesiktningar. Ring AB Eljour i EU för en elbesiktning.

När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. Samma regler för dolda fel enligt 4 kapitel 19 § i jordabalken (1970:994) gäller även för elinstallationer. Det finns alltså inga särskilda regler för enbart elinstallationer. 

Elbesikta lägenheten, villan, sommarstugan.
För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren.
Kontrollera att elarbeten är fackmässigt utförda och korrekt underhållna genom en elbesiktning. Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel - byggfusk förekommer! Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du förvissa dig om vem som är behörig elinstallatör och du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.
Vid en besiktning - försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig till en behörig elektriker i stockholm. Elektriska nämnden har ungefär 170 auktoriserade besiktningsingenjörer som du kan kontakta om du vill komma i kontakt med en besiktningsman.
Anlita alltid behörig elektriket/elinstallatör
Anlita alltid behörig elektriker. Gör inga elarbeten själv, även om du tror du kan. Om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart.  
Innehavaren har ansvar för säkerheten
Om du står inför husköp, begär handlingar eller kvitton från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna, och så att ni vet att elinstallationerna är utförda av en behörig elektriker. ex sådant som golvvärme eller infällda spotligts, utebelysning, Vägguttag, strömbrytare, elcentraler, jordfelsbrytare, då detta är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand. Tänk på att det är du som innehavare av din elanläggning som svarar för att den är säker. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, tänk då på att brister som kan vara farliga för person husdjur och egendom kan kräva åtgärder av behörig elektriker innan tvisten lösts.