Tillfällig elanläggning. Byggström. Vi hjälper er med akuta inkopplingar av tillfälliga elanläggningar.

Huvudcentral 3x63 A.

Tillfällig elanläggning Djurgården.

 

Vi hyr ut tillfälliga elanläggningar I Stockholm. En säker och störningsfri elförsörjning krävs för att ett bygge skall fungera så bra som möjligt. Vi projekterar och kartlägger behovet av tillfälliga elanläggningar från början till slutet av entreprenaden, och hjälper till med dimensioneringar, beräkningar och leverans av behörig elinstallatör. I våra tjänster ingår:

Planering av tillfällig elanläggning.

För och fördiganmälan till nätägare.

Dimensionering av kablage.

Utlösningsvilkor och säkringsstorlek.

Leverans och returtransport.

Installation av lämpliga elcentraler och kabel

Analys, mätning, dokumentation och beräkningsresultat.

Uthyrning av tillfällig el:

Belysning.

Fördelningscentraler.

Generatorer.

Huvudcentraler.

Kablar.

Transformatorer.

Undercentraler 16-63A