EIO eltest byter namn till in-eltest

Eio eltest byter namn till in eltest, information om in eltest se fliken EIO eltest.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus gör en in-eltest redan idag, säkrare att bo i, lättare att sälja och köpa. In-eltest gör livet tryggare. Låt en auktoriserad elinstallatör gå husesyn. Ring Eljour idag så sänder vi ut en auktoriserad jourhavande elektriker och gör vi en in-eltest ring