Auktoriserad elinstallatör

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Du som arbetar med el kommer att påverkas av de nya reglerna. Om du utför elinstallationarbete är det viktigt att förbereda din organisation.

Den 1 juli 2017 införs nya regler om elinstallationsarbete. Det innebär att de som yrkesmässigt utför elinstallationerhar ett särskilt ansvar att se till att elinstallationsarbetet utförs på rätt sättoch av personer med rätt kompetens. Därför är det viktigt att bara anlita en Auktoriserad elinstallatör med rätt kompetens för elinstallationer och akuta jouryutryckningar. Vi på AB Eljour i Eu Har den rätta kompetensen enligt dom nya reglerna som träder i kraft 1 juli 2017.

www.elsakerhetsverket.se/nyaregler

Auktoriserad Elinstallatör med eljour i Stockholm dygnet runt.

Fel på el ring Eljour dygnet runt för att få hjälp av en auktoriserad jourhavande elinstallatör, våra elektriker Stockholm är snabbt på plats för att avhjälpa felet vid akut fel på el i Stockholm ring Eljour dygnet runt så löser vi era akuta elproblem med hjälp av jour elektriker i Stockholm.