Skadedjursbekämpning i Stockholm

 

Getingar kan vara väldigt jobbiga. Ring idag för getingsanering

Skadedjurs bekämpning i Stockholm av. Möss råttor och getingar.

Getingbon och getingar. Getingar tillhör insektsordningen steklar och i Sverige har vi flera olika arter getingar son tex vanlig geting, husgeting, rödbandad geting och denstörsta getingen vi har är bålgeting.

 Vill ni ha hjälp med sanering av getingar ring 08330980 så kommer vi ut och gör en geting sanering dygnet runt i Stockholm.

 

Möss råttor gnagare kan ställa till rejäla problem i din elanläggning. Om olyckan redan inträffat ring eljour för sanering och återställande av trasig elinstallation.